×
Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001:2015 standardının tüm gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek
Tedarikçi ve müşterilerimiz ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmak
Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm üretim süreçlerimizdeki verimliliği, yurt içi ve yurt dışında rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek
Politikamız doğrultusunda, çalışanlarımıza hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile desteklemek

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha etkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek

Müşteri memnuniyeti göstergelerini takip ederek, güncel ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda, aynı zamanda çevre dostu ürün temin etmek

Düşük maliyet ve yüksek verimlilikle çalışarak rekabet gücümüzü, karlılığımızı ve pazar payımızı arttırmak
Bütün “Kalite Yönetim Sistemleri’nin uygunluğu, etkinliği ve verimliliği belirli aralıklarla üst yönetim tarafından gözden geçirilir ve sürekli iyileştirme sürecimizin bir parçası olarak güncellenir.

VİZYONUMUZ;
Yerli yatırımları ve köklü geçmişiyle birlikte, global pazarda rekabet gücüne sahip, sürdürülebilir teknoloji hamleleri ile birlikte bilimi temel alan bir alüminyum firması olmak.

MİSYONUMUZ;
Yapı ve mimari alanında yüksek katma değer ve ihracat kapasitesine sahip, inovatif ve güvenle tercih edilen, çalışma ortaklarının ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen, yüksek entegrasyon yeteneğine sahip bir alüminyum firmasıyız.

TEMEL DEĞERLERİMİZ;
  • Ülkeye ve Topluma Katkı
  • Sorumluluk Bilinci
  • Eşitlik ve Güvenilirlik
  • Çalışan Memnuniyeti
  • Yerel Kültürlere Saygı
  • Sosyal Sorumluluk Bilinci
  • Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Odaklılık
09.04.2021 REV.02